RESERVILÄISLIITON JÄSENMÄÄRÄ KASVOI


Reserviläisliiton jäsenmäärä kasvoi viime vuonna vajaat kaksi prosenttia. Kyseessä oli 11. perättäinen jäsenkasvun vuosi. 1990-luvun puolivälissä käyttöön otettu avoin jäsenyyslinja on nostanut liiton jäsenmäärää viidenneksen.

Perinteiseen tapaan jäsenmääräkehitys vaihteli suuresti maakunnittain. Vahvinta kasvu oli yllättäen väestökadosta kärsivässä Kainuussa, jossa jäsenmäärä nousi yli viisi prosenttia. Yli neljän prosentin kasvuun ylsivät myös Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Vaikka jäsenmäärät kasvoivat viime vuonna valtaosassa liiton maakunnallisista piireistä, myös selvän jäsenlaskun alueita oli. Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Satakunnan ja Suur-Savon piireissä jäsenmäärät pienenivät viime vuoden aikana.

Suurin yksittäinen syy laskuun oli heikko menetys jäsenhankinnassa. Kun esim. Kainuussa yhdistyksiin liittyi keskimäärin yksi uusi jäsen per 8 vanhaa jäsentä, oli vastaava suhdeluku Kymenlaaksossa 1/23, Suur-Savossa 1/20, Satakunnassa 1/19 ja Pohjois-Karjalassa 1/12. Koko liiton osalta vastaava suhdeluku oli 1/11.

Reserviläisliiton kokonaisjäsenmäärä nousi vuoden 2006 aikana 33.938 henkeen. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä kohosi samaan aikaan 31.915 henkeen. Vuoden 1996 jälkeen liiton maksaneiden jäsenten määrä on noussut 5.312 hengellä eli 20 prosentilla.