Kuvan tunnus on epävirallinen ja käytössä 
siihen saakka kunnes virallinen maakuntajoukon 
merkki saadaan 

 

 Pohjois-Karjalan maakuntakomppanian nimi:
SUSIRAJAN KOMPPANIAPohjois-Karjalan Maakuntajoukon perustaminen etenee suunnitelmien mukaisesti, totesi majuri Panu Pelkonen sotilasläänin esikunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 19.4.
- Kyseessä on puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon sijoittuva joukko, jolla tuetaan muita viranomaisia poikkeavissa tilanteissa virka-avun muodossa. Sotilasläänin esikunta on jo valinnut Maakuntakomppaniaan päällystön ja alipäällystön. Valittuna on 68 reservin upseeria ja aliupseeria. Henkilövalinnat kohdistuivat koko maakunnan alueelle. Valittujen henkilöiden ikäjakauma on 23-46 vuotta, keski-ikä 34 vuotta. Komppanian päällystön ja alipäällystön kertausharjoitus pidetään 25. - 27.5.

Alueupseeri Panu Pelkosen mukaan maakuntajoukkoon valitaan kuluvan vuoden aikana miehistö, noin 135 henkilöä. Huhtikuun alkuun mennessä hakeutujia on ollut jo 50. Miehistöä rekrytoidaan jo valitun päällystön ja alipäällystön kautta sekä mm. puolustusvoimien osaston yhteydessä Kolin Erämessuilla 15.-17.6.2007.
- Maakuntakomppanialle on laadittu koulutussuunnitelma yhteistoiminnassa sotilasläänin esikunnan, maakuntakomppanian päällystön ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa. Komppania tullaan kouluttamaan mm. vaativiin kohteen suojaamistehtäviin sekä laajojen metsäpalojen sammuttamiseen pelastuslaitoksen tueksi. Joukkojen kouluttaminen aloitetaan vuonna 2008, majuri Pelkonen totesi tiedotustilaisuudessa.

Maakuntakomppaniaa kutsutaan Susirajan Komppaniaksi ja sille on avattu omat internet-sivustonsa osoitteessa ww.susirajankomppania.info
Sivustoilla pystyy tutustumaan komppanian toimintaan, komppanian henkilöstöön. Hakeutumisen joukkoon voi tehdä sähköisesti.


Susirajan Komppania:

Vahvuus 175 henkilöä
Päällystö ja alipäällystö valittu
Miehistö valitaan vuoden 2007 aikana
Koulutus joukkona alkaa 2008
Kykenee tukemaan muita viranomaisia
Kootaan vapaaehtoisista reserviläisistä
Hakeutuminen tapahtuu jättämällä hakulomakkeen
Hakulomakkeen jättäminen ei vielä sido vaan katsotaan kiinnostukseksi joukkoa kohtaan
Hakulomakkeen jättäneet kutsutaan miehistön informaatio- ja valintatilaisuuteen 15.9.2007.


Komppanian päälliköt:

 
Antti Eteläpää   Arto Juntunen
yliluutnantti   kapteeni