Sotaherrat raivaavat tilaa joukoilleen ja 
“kaatavat” simulaattorilla metsää.Yliluutnantti Rauno Pitkänen Pohjois-Karjalan 
Prikaatista esittelemässä puolustusvoimien 
poikkeusolojen näkökantoja Valtimolla.Sotinpuron mutaralliin osallistuneet jäähdyttelevät
 taukopaikalla. Kurssin johtaja Jussi Hirvonen kuuntelee
korva tarkkana annettuja kommentteja äärimmäisenä
 vasemmalla.

 

 Metsätyökoneiden käyttö poikkeusoloissa

Sotinpurolla ja Valtimolla 9.-10. toukokuuta pidetyn vapaaehtoisen kertausharjoituksen aiheena oli metsätyökoneiden käyttötarve kriisiajan poikkeusoloissa. Kohderyhmänä olivat erikseen kutsuttavat henkilöt, jotka olivat alan asiantuntijoita eli Itä-Suomen metsäkonekoulun henkilökuntaa, yhteensä noin viisitoista henkeä. Kurssin tavoitteena oli hahmottaa osallistujille olemassa olevan puunkorjuukaluston - metsäkoneet, kaivinkoneet ja puutavara-autot - käyttöä mahdollisessa sodanajan käytössä.

  Voitaneen todeta, että Suomessa käytössä olevat metsä- ja kaivinkoneet soveltuvat nykyiseltä varustetasoltaan erinomaisen hyvin armeijan pioneeri- ja rakentajajoukkojen linnoittamistarkoituksiin. Myös uudenaikaiset puutavara-autot käyvät varsin pienin muutoksin erilaisten materiaalien siirtoajoihin sekä taistelujoukkojen huolto-, lääkintä-, linnoittamis-, ammus- ja elintarvikkeiden kuljetuksiin. Edellisten lisäksi ovat kovassa huudossa myös nelivetoiset maataloustraktorit ja kaikki maastokelpoiset kuorma-autot, kuten sora- ja maansiirtoautot sekä moottoripyörät.

  Kurssi oli jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisenä iltana Sotinpurolla Johtolan tiloissa luutnantti Reima Kontkanen kertoi nykyisestä varusmiesten ajoneuvokoulutuksesta ja sen direktiivinormeista. Puolustusvoimien joukkotuotannossa tämä osa-alue on tärkeä, sillä tekniset erikoisajoneuvot vaativat myös riittävän määrän osaavia kuljettajia. Tämän jälkeen käsiteltiin huoltokomppanian tehtäviä ja sille asetettuja vaatimuksia yhtymän osana. Vaaditut tehtävät olivat todella monisäikeiset ja vastuulliset.

  Teoreettisen vaiheen jälkeen osallistujat siirtyivät Yöttäjän maastoon koeajamaan armeijan raskasta maastoajoneuvokalustoa - Sisun maastokuorma-autoja ja telakuorma-autoja. Koeajo osoitti selvästi koulutuksen ja kokemuksen tarpeellisuuden liikuttaessa tieurien ulkopuolella. Jatkuva vesisade piti huolta olosuhteiden vaativuudesta, sillä vedensekainen muta pärskyi ajoreiteillä.

  Seuraavana iltana osallistujat kokoontuivat Valtimolle metsäkonekoulun tiloihin, jossa yliluutnantti Rauno Pitkänen esitteli siviiliajoneuvojen varausjärjestelmää ja sen logistiikkaa. Aihetta vietiin pidemmällekin aina kriisiajan valmiuteen saakka, jossa varattuja siviiliajoneuvoja joudutaan vuokraamaan ja muuntamaan puolustusvoimien tarpeisiin. Toimintoihin vaikuttavina tekijöinä tulivat esiin muun muassa valitun ajoneuvon kuljetuskapasiteetti ja maastokelpoisuus sekä sopivan kuljettajan sijoittaminen ajoneuvokohtaiseen tehtävään.

  Seuraavaksi ohjelmassa oli metsäkonekoulun hallitilojen sekä ajoneuvo- ja konekaluston esittelykierros. Lopuksi siirryttiin Valtimon keskustaan, jossa ovat oppilaitoksen simulaattoritilat aloitteleville metsäkoneenkuljettajille. Näin jälkikäteen pitää vilpittömästi sanoa, että kyllä tietotekniikka mahdollistaa upeita ulottuvuuksia.

  Harjoituksen yhteistyökumppaneina olivat Itä-Suomen metsäkonekoulu, Pohjois-Karjalan Prikaati sekä Pohjois-Karjalan Maanpuolustuskoulutus ry. Kurssin johtajana toimi Jussi Hirvonen Itä-Suomen metsäkonekoululta.


Teksti ja kuvat:
Väinö Mononen