RUL:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki:
Kertausharjoituksia pakko lisätä vuonna 2008

Uuden hallituksen on pikaisesti tehtävä päätöksiä uskottavan yleisen asevelvollisuuden varmistamiseksi. Uskottava yleinen asevelvollisuus ei tarkoita vain laajasti toteutuvaa varusmiespalvelusta, vaan ennen kaikkea tasokasta ja koko reservin ajan kestävää harjoittelua. Kaksi lähestulkoon kertausharjoituksetonta vuotta jääköön mustana muistona, jota meidän ei enää koskaan tarvitse kokea. Vuoden 2008 puolustusbudjetin valmistelussa on ehdottomasti lunastettava lupaukset palauttaa kertausharjoituksiin varatut määrärahat tasolle, joka mahdollistaa vuosittain vähintään 25.000 sotilaan harjoittamisen, vaati Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Tapio Peltomäki liittovaltuuston kokouksessa Helsingissä.

  Uuden sinivihreän hallituksen ohjelma on julkistettu. Odotuksista huolimatta hallituksen ohjelmasta ei löytynyt uusia avauksia tai linjauksia turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Toisaalta hyvillään ja toisaalta hieman pettymystä tuntien voi tekstistä sanoa, että ”valtakunnassa kaikki hyvin”, Peltomäki totesi.

Hallitusohjelma sisältää lupauksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta, joka on jo ollutkin hyvän aikaa valmisteilla puolustusministeriössä. Selonteossa, joka tullee eduskuntaan vuoden 2008 aikana, tullaan edeltäjiensä tavoin määrittelemään puolustusvoimien kehittämislinjat ja voimavarat pitkällä aikavälillä.

Peltomäen mielestä hallitusohjelma sinänsä ansaitsee kiitoksen selkeäsanaisuudesta sotilasasioissa. Hallitusohjelmassa luvataan ylläpitää ja kehittää kansallista puolustusta ja uskottavaa suorituskykyä, osallistua täysipainoisesti EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisinhallintayhteistyöhön, kehittää rauhankumppanuutta Naton kanssa sekä säilyttää mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä. RUL pitää erityisen tärkeänä, että ohjelmassa todetaan yksiselitteisesti Suomen puolustusratkaisun nojaavan jatkossakin koko maan puolustamiseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen.

- Nyt on ratkaisevaa, että puolustusbudjetti saadaan nostetuksi tasolle, joka mahdollistaa uskottavan puolustuksen ylläpitämisen ja kehittämisen. Hallitusohjelmassa luvattu 40 miljoonan euron korotus nykyiseen puolustusbudjettiin on viime vuosien rajujen leikkausten jälkeen varsin pieni. Uskottava yleinen asevelvollisuus ei tarkoita vain laajasti toteutuvaa varusmiespalvelusta, vaan ennen kaikkea tasokasta ja koko reservin ajan kestävää harjoittelua. Kaksi lähestulkoon kertausharjoituksetonta vuotta jääköön mustana muistona, jota meidän ei enää koskaan tarvitse kokea. Vuoden 2008 puolustusbudjetin valmistelussa on ehdottomasti lunastettava lupaukset palauttaa kertausharjoituksiin varatut määrärahat tasolle, joka mahdollistaa vuosittain vähintään 25.000 sotilaan harjoittamisen, Peltomäki vaati