Maanpuolustusjärjestöjen yhdistymistä vaadittiin Rovaniemellä

Valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen yhdistyminen nousi esille Reserviläisliiton vuosikokouksessa. Rovaniemellä 21.4. kokoontunut liittokokous velvoitti Reserviläisliiton hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteistyön kehittämiseksi. Näiden keskusjärjestöjen yhdistymisen myötä Suomeen syntyisi lähes 100.000 jäsenen maanpuolustusjärjestö.

Reserviläisliiton liittokokouksen käsittelyssä oli Helsingissä toimivan Kokonaismaanpuolustus ry:n tekemä esitys valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen yhdistämisestä. Yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Sarvanti vaati kokouksessa, että liiton hallitus nimittäisi selvitysmiehen asiaa valmistelemaan ja, että Reserviläisliitto ajaisi fuusiota eteenpäin muiden maanpuolustusjärjestöjen mahdollisesta vastustuksesta huolimatta. Liiton puheenjohtaja Matti Niemi puolestaan esitti liitohallituksen kantana, ettei Reserviläisliitto ryhtyisi yhdistymisasiassa erityisiin toimenpiteisiin.

Suoritetun koeäänestyksen jälkeen Reserviläisliiton liittohallitusta velvoitettiin toimimaan myönteisessä hengessä valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön kehittämiseksi.

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhdistyminen on viimeksi ollut esillä 1990-luvun puolivälissä. Sitä edellinen fuusiohanke oli vireillä 1970-luvun alkuvuosina. Aiemmat hankkeet kariutuivat lähinnä reserviupseerien vastustukseen.