Tähystyspaikalla tapahtuva liikenteenlaskenta on
joskus leppoisaa puuhaa. Juukalainen Jouni Kallinen
(vas.) kirjaa havaintoja ylös ja värtsiläläinen Jussi
Raerinne tähystää mahdollisia ilma-aluksia taivaalta.

 

 RESERVILÄISJOTOS JUUASSA 

Parikymmentä miestä ja naista kokoontui suopeissa sääoloissa Juuan pohjoisosassa sijaitsevalle UKK-majalle Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Ylä-Karjalan paikallisosaston 9.-10. kesäkuuta järjestämälle jotokselle. Kurssin tavoitteeksi oli asetettu partion tiedustelutoiminta, jonka yhteydessä hiottiin samalla osallistujien henkilökohtaisia reserviläis- ja maastotaitoja. Kaksipäiväisen jotoksen yhteydessä käytiin myös ryhmienvälinen partiokisa. 
Jotoksella pyöräiltiin partioittain eri tehtävien parissa. Tehtäväreitillä ammuttiin, etsittiin miinoja, rakennettiin pikasiltoja ja käytiin monipuolisesti läpi sotilaallista rastikoulutusta. Harjoituksen johtajana toimi nurmekselainen Jorma Pihlainen apunaan juukalaiset Hannu Martikainen ja Jouni Naakka sekä nurmekselainen Esa Säppi. Lauantai 9.6. 

Aamusta lähtien keräännyttiin UKK-majan lähistöllä olevalle kodalle, jossa oli alkajaisiksi mahdollisuus ruokailla ja juoda kahvit. Jotos käynnistettiin jakamalla osallistujat kuuden hengen ryhmiin, jotka varustettiin SA -polkupyörin ja muine tarvittavine vehkeineen. 
Päivän rastitehtäviin oli varattu kerrankin kunnolla aikaa - peräti kahdeksan tuntia. Mukana oli pienoiskivääriammuntaa - jääkärijoukkueen johtamista - taktisia merkkejä - miinanraivausta - tuliylläkkötoimintaa - vesistön ylitystä - pikasillan rakentamista. Ohjelma oli sisällöltään monipuolinen ja sopivan vaativa, niinpä tuskin kukaan pääsi pitkästymään. 

Viimeisen tehtävän aiheena oli majoittuminen, jossa pystytettiin partioittain puolijoukkueteltat UKK-majan lähikankaalle. Tämän jälkeen otettiin pyyhkeet esiin ja mentiin saunaan. Välillä pulahdettiin virkistävään Kiteenjärveen. Löylyjen jälkeen istuttiin iltanuotiolle vaihtamaan kuulumisia ja purkamaan päivän tapahtumia. 
Tässä vaiheessa huomattiin osallistujia saapuneen aina Keski-Suomesta saakka, kuten Lehikoisen veljekset Arto ja Tarmo. Makkaranpaiston jälkeen rauhoituttiin vaaka-asennossa kuuntelemaan kesäöistä lintujen serenadia, joka muuttui kohta korpin korinaksi... 


Sunnuntai 10.6. 

Herätyksen ja aamupalan jälkeen alkoi ryhmäkohtainen toiminta, johon oli varattu neljä tuntia aikaa. Tehtävänä oli tähys-tyspaikkojen tiedustelu ja perustaminen valtatie 6:n varrella oleviin kohteisiin sekä ryhmän suorittama liikenteenlaskenta niissä. Ryhmäkohtainen varustus ja viestivälineet mukaan ja menoksi. 
Valtatiellä oli kohtuullisen vilkas liikenne, joten tähystäjä ja kirjuri joutuivat kohteissaan koville. Saadut tulokset raportoitiin ja luovutettiin tiedustelulomakkeilla harjoituksen johtajalle analysoitaviksi. 
Pyöräilyn jälkeen purettiin kankaalla sijainnut telttaleiri, huollettiin ja luovutettiin armeijan antama kalusto siirrettäväksi Kontiorantaan. Ruokailu tapahtui suoraan Harri Miettisen soppatykistä ja päätöskahvit keitteli Helena Säppi siskoineen. Jotos päättyi piiripäällikkö Ahti Korhosen ja harjoituksen johtaja Jorma Pihlaisen kesäisiin puheenvuoroihin. 


Tulokset 

1) Ryhmä Mononen (Mononen - Raerinne - Tanskanen - Kallinen - Miettinen - Tanskanen) 204 pist. 
2) Ryhmä Huttunen (Huttunen - Ryynänen - Lehikoinen - Tillonen - Lehikoinen - Repo) 164 pist. 
3) Ryhmä Kilpeläinen (Kilpeläinen - Turunen - Martikainen - Kolehmainen - Särkikoski - Salmi) 143 pist. 


Teksti ja kuva: Väinö Mononen