Reserviupseeriliitto valitsee uuden puheenjohtajan

Loppuvuosi 2007 tuo monia merkittäviä muutoksia liittomme ja koko vapaaehtoisen maanpuolustuskentän elämään. Edellisestä liittokokouksesta Rovaniemellä on kulunut kolme vuotta ja on aika kokoontua Turkuun lokakuun lopulla. Liittokokous on Reserviupseeriliiton korkein päättävä elin ja tämän vuoden liittokokouksella on tärkeä tehtävä valita Reserviupseeriliitolle uusi puheenjohtaja. Toinen merkittävä liittokokousviikonlopun linjanveto on liiton strategian hyväksyntä vuosiksi 2008 - 2010. Sitä on työstetty yhdistys- ja piiritasolla ja onpa suunnitelman valmisteluun voinut vaikuttaa RUL:n nettisivuillakin. Turussa valitaan myös tuleva liittovaltuusto, jossa Pohjois-Karjalaa on perinteisesti edustanut piirimme varapuheenjohtaja.

  Reserviupseeriliittoa vuoden 2002 alusta johtanut reservin majuri Tapio Peltomäki on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä kolmannelle kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajuus kiinnostaa, sillä puheenjohtajuuskisaan on ilmoittautunut viisi miestä. Ehdokkaat on esitelty uusimmassa Reserviläisessä. Itse arvostan sitä, että uusi, valittava puheenjohtaja on toiminut liittomme eri tasoilla alkaen yhdistyksestä ja päätyen piirin kautta liittotason toimintaan. Näin uusi puheenjohtaja tietää, mistä kenttä on kiinnostunut, mitkä ovat kentän haasteet ja vahvuudet. Puheenjohtajan valitsevat jäsenyhdistysten edustajat. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Yhdistyksen äänivaltaa liittokokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Reserviupseeripiirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kolme edustajaa, joilla on kokouksessa puheoikeus. Asiaa käsitellään seuraavassa piirihallituksessa Polvijärvellä 20.9.

  Vapaaehtoinen maanpuolustus on uuden tilanteen edessä 1.1.2008. Laki tekee Maanpuolustuskoulutus ry:stä julkisoikeudellisen yhdistyksen tulevan vuoden alusta. MPK:n asema on kirjattu lakiin ja se tulee saamaan toimintaansa rahoitusta valtion budjetista. Tämä näkyy myös MPK:n hallinnossa. Yhteistyö tulee tiivistymään sekä jäsenjärjestöjen, viranomaisten että perinteisten kumppaneiden kanssa. Tämän vuoden loppuun mennessä nykymuotoinen MPK muuttuu kokolailla uudeksi. Valtiovallan aseman vahvistuminen näkyy myös päätöksenteossa. Nykymallissa kaikilla 11:llä MPK ry:n jäsenjärjestöllä on edustajansa yhdistyksen hallituksessa. Jatkossa uudessa 9-jäsenisessä hallituksessa olisi kerrallaan vain neljän järjestön edustajat. Uudesta hallituksesta on olemassa vasta kaavailuja. Yhdessä niistä esitetään hallituksen tasajakoa järjestöjen koosta ja vaikuttavuudesta riippumatta. Mikäli esitys menisi läpi, sekä RUL että RES joutuisivat luovuttamaan hallituspaikkansa jopa neljäksi vuodeksi. RUL:n puheenjohtaja Tapio Peltomäkeä esitetyt uudistukset eivät tyydytä. ”Huomattava osa Maanpuolustuskoulutus ry:n kouluttajista on reservinupseereita. Miten se palvelisi MPK:ta, että RUL olisi välillä vuosikausia tietämätön siitä, mitä hallituksessa tapahtuu.” RES ja RUL ovat jäsenmäärältään ja valtakunnalliselta merkitykseltään sitä kokoluokkaa, että näitä kahta järjestöä ei voi rinnastaa hallituspaikkojen jaossa kaikkiin 11:een MPK:n jäsenjärjestöön. RES:n ja RUL:n edustajien on istuttava niissä
pöydissä, joissa päätökset tehdään. Ilman neljän vuoden taukoja.

  Aliupseeristo palaa puolustusvoimiin vuoden 2008 alussa – yliluutnantit siirtyvät historiaan. Vuoden alusta perustetaan uudelleen aliupseeristo, joka lakkautettiin 1970-luvulla. Aliupseerin virkanimike korvaa sotilasammattihenkilöstön virat. Muutos koskettaa noin 1800:aa puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa työskentelevää. Otettu askel vie Suomea kohti länsimaista järjestelmää. Aliupseeristosta tulee suurin henkilöstöryhmä Suomen armeijassa. Tulevaisuudessa tarvitsemme aliupseereita käytännön osaajiksi Suomen asevoimissa – asejärjestelmät teknistyvät ja upseeriston koulutus akateemistuu. Kuinka käy reservin yliluutnanttien – sen aika näyttää sekä kaaderissa että reservissä.

  Reserviupseeriliiton nettisivut ovat uudistuneet. Osoite on vanha tuttu www.rul.fi. Uudet sivut ovat entistä selkeämmät ja niille on mahdutettu enemmän informaatiota. Uuden sivuston alle on mahdollista laittaa myös yhdistysten sivuja. Piirimme sivut ovat niin näyttävät ja hyvät ja osoite www.pkreservi.fi niin tuttu ettei sitä ole tarvis lähteä muuttamaan. Vieraile liiton ja piirin sivuilla – sieltä löydät uusimmat tapahtumat ja yhteystiedot, toimintakalenterin ja Karjalan Poikien vanhat numerot.

  Suomi viettää juhlavuottaan – itsenäisyytemme on 90-vuotias. Sytyttäkää kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa juhlatulet 6.12. itsenäiselle Suomelle!


Arto Juntunen
Pohjois-Karjalan reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja