Kuvassa naiset kenttälounaalla... Ajotaidot ja jokanaisen korjaustoimet punnittavana...

 KARPALO 2007 SUURHARJOITUS NAISILLE Kontiorannassa 7.-9.9.2007

Harjoituksen johtajan Tiina Toivolan mukaan naisille tarkoitetut kurssit ja koulutus eivät edellytä ennakkotietoja tai -taitoja. Kurssille voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet suomalaiset naiset.

Kurssivalikoimassa olleet: Etsintä ja maastoensiapu, Henkinen tuki, Kuljetus, Viestiliikenne ja Joukkomuonitus antoivat valmiuksia hakeutua Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) koulutus- ja tukiyksiköiden tehtäviin.