Reserviläiset vastasivat taisteluosasto KOLLAAn
huollosta. Tässä lähetin moottoripyörä saa huoltoa
Immolankankaalla.


 Reserviläiset PEITSI 07 –yhtymäharjoituksessa

Heinävaaran - Kiihtelysvaaran – Tohmajärven maastot tulivat tutuiksi itäisen maanpuolustusalueen yhtymäharjoituksen PEITSI 07 joukoille 14. – 19.6. Taisteluharjoituksen aiheena oli torjuntakyvyn testaaminen. Perinteisen sinisen puolen muodosti Pohjois-Karjalan Sotilasalue ja sen johdossa oleva taisteluosasto KOLLAA. Reserviläiset perustivat varusmiehillä täydennetyn KOLLAAn esikuntakomppanian sekä huoltokomppanian. Keltaisena puolena jo perinteiseen tapaan oli Pohjois-Karjalan Prikaatin aliupseerikoulu täydennettynä Pohjois-Karjalan Rajavartioston sissikomppanialla. Keltaisten ELSO-osasto tuli Karjalan Prikaatista.

Taisteluosaston keskeinen tehtävä oli torjua Tohmajärven suunnasta pohjoista kohti ryntäävä vihollinen. Keltaisella oli hyökkäystään tukemassa runsaasti lentokalustoa – hävittäjiä ja helikoptereita. Taisteluosaston joukot toimivat jatkuvan ilmauhan alla. 

Harjoituksen kiinnostavuutta lisäsi ympäristönsuojelullinen teema. Harjoitusalueella on merkittäviä luonnonsuojelu- ja pohjavesialueita, jotka vaativat harjoituksen suunnittelulta erityishuomiota. Harjoituksen vaurio- ja vahinkoupseeri yliluutnantti Jari Heikkinen kertoi harjoituksen tiedotustilaisuudessa, että pohjavesialueilla liikuttaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Natura-alueet on merkitty harjoituskarttoihin ja joukoilla ei ole tarvetta mennä näille alueille. Myös ajoneuvojen mahdollisiin polttoainevuotoihin oli varauduttu imeytysmatoin. Jätehuolto oli järjestetty nykyvaatimusten mukaisesti ja pohjavesialueilla sotilaiden käytössä oli 22 Bajamajaa. Harjoitusmaastoa haluttiin suojella erityisellä tarkkuudella.

Harjoitus jätti myös pysyviä jälkiä maastoon. Pioneerit rakensivat sillan Sinikonjoelle Vatalan ja Jylmän välille, joka jäi palvelemaan paikallisia asukkaita harjoituksen jälkeenkin. Harjoituksessa sillalla oli tärkeä merkitys KOLLAAn joukkojen siirroissa.