"MaAVOIMAT" YKKÖNEN ELOKUVA-ALALLA

Puolustusvoimien Maavoimat - the Army -esittelyelokuva on voittanut pääpalkinnon kansainvälisillä sotilaselokuvafestivaaleilla Italian Braccianossa. Grand Prix´n voittanut elokuva esittelee maavoimien tulivoimaa, liikkuvuutta, johtamisjärjestelmiä, erikoisjoukkoja ja huoltoa.

Maavoimat -elokuvan on tuottanut pääesikunnan viestintäosasto yhteistyössä Maapuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Kuvaus, äänityöt, grafiikat ja editointi ovat kaikki Maanpuolustuskorkeakoulun ammattilaisten käsialaa. Elokuvan on ohjannut Irma Nyfors ja tuottaja on multimediatuottaja, luutnantti Tommi Kangasmaa.


Korkea maanpuolustustahto on suomalaisen puolustuskyvyn kulmakivi. Sen ylläpidosta vastaavat osaltaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät järjestöt. Suomen suurimpana maanpuolustusjärjestönä Reserviläisliitolla on tässä työssä tärkeä rooli.

Maanpuolustustahtoa ylläpidetään mm. paraateilla ja marsseilla. Erilainen maanpuolustustahdon ylläpitoon tähtäävä toiminta on Reserviläisliiton yleisin toimintamuoto. Käytännössä työ pitää sisällään erilaista maanpuolustusjuhlia ja muita aatteellisia tilaisuuksia, kunniavartioiden ja seppeleenlaskujen järjestämistä sekä paraateja ja marsseja.

Myös tiedottaminen on tärkeää. Erilaisilla julkaisuilla, tiedotustilaisuuksilla sekä messu- ja muihin yleisötilaisuuksiin osallistumalla annetaan niin omille jäsenille kuin muille kansalaisille tietoa maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimista.