Lieksan veteraanijärjestöjen yhteinen kuusijuhla
kirkon juhlasalissa kokosi tänäkin vuonna salin
täyden veteraaneja ja heidän tukijoukkojaan.
Oiva Oinonen vaimonsa kanssa kättelivät kaikki
kuusijuhlaan saapujat. Kuvassa kättelyvuorossa
Juho Puumalainen Kirsti-vaimonsa kanssa.
Lieksan veteraanijärjestöjen puheenjohtajat
oikealta lukien: Rintamamiesten Aimo Saarelainen,
Sotaveteraanien Oiva Oinonen ja Sotainvalidien Juho
Pehkonen. Piirien puheenjohtajista vain sotainvalidipiirin
pj. eversti Jouko Hälvä oli päässyt juhlaan. Muiden
veteraanipiirien puheenjohtajat olivat estyneitä
Pohjois-Karjalan Sotainvalidipiirin
puheenjohtaja, eversti Jouko Hälvä.
Eversti Seppo Pesonen toi juhlaan
sotilasläänin tervehdyksen.
Kuvassa kaksi iloista glögin tarjoajaa:
Aino Kakkinen ja Eila Honkanen

 

 VETERAANIEN YHTEISET JUHLAT YLEISTYVÄT


Pohjois-Karjalan Sotainvalidipiirin puheenjohtaja, eversti Jouko Hälvä Lieksassa:

Kentällä tapahtuva veteraanijärjestöjen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää!
- Kiitän teitä lieksalaiset veteraanit siitä, että olette pitäneet tätä yhteistoimintaa itsestään selvänä asiana.
- Rivien harventuminen johtaa väistämättä siihen, että yhteistyötä joudutaan kehittämään. Yhteiset juhlaesiintymiset ovatkin yleistymässä maakunnassamme. Tällaisia joulujuhlia järjestetään tänä vuonna jo viidessä pitäjässä.


Eversti Seppo Pesonen toi juhlaan sotilasläänin tervehdyksen:

- Tänä päivänä me vaalimme veteraaniemme perintöä nykyajassa. Valmisteilla olevassa puolustuslaissa puolustusvoimien tehtävät jaetaan kolmeen pääryhmään: oman maan puolustamiseen, puolustusvoimien tuen antamiseen yhteiskunnalle sekä kansainvälisiin tehtäviin.
Eversti Pesosen mukaan uskottavalle puolustukselle on tärkeintä tahto ja halu puolustaa maata.
- Meidän tulee pitää Suomi kriisien ulkopuolella, mutta puolustuskykymme tulee olla sellainen, että kriisin kohdatessa itsenäisyytemme säilyy.
- Mittausten mukaan varusmiehet ja reserviläisemme ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen, sekä ovat valmiita tarvittaessa puolustamaan maatamme.
- Tässä mielessä te veteraanit ja muutkin voitte olla turvallisella mielellä.


Lieksan Sotaveteraanit ry:n pj Oiva Oinonen:

- Kuusijuhlamme on järjestyksessä toinen, sotainvalidien, sotaveteraanien ja rintamamiesten yhdessä järjestämä.
- Vaikka olemme kuusijuhlassa, on asioita, jotka koskettavat veteraaneja ja niistä täytyy puhua täälläkin.
- Jotta veteraanit voisivat asua ja elää mahdollisimman pitkään kodeissaan, tarvitsevat he säännöllistä kuntoutusta, kotiin saatavia palveluita sekä muita kotona selviämistä edistäviä toimia.

 Oiva Oinosen mukaan keskeisiä tavoitteita valtion vuoden 2007 talousarvioon on määrärahan saaminen vuosittaisen kuntoutuksen järjestämiseen monipuolisena laitos- ja avokuntoutuksena.
- Veteraanit tulee kutsua vuosittaiseen terveystarkastukseen, jossa heille laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Samalla selvitettäisiin kotona selviytymiseensä liittyvät asiat.

 Myös veteraanien asuntojen peruskorjausvarojen säilyttämistä valtion talousarviossa Oinonen piti välttämättömänä.


Teksti ja kuvat
Raine Turunen

 

  

 

 

 Lieksan Sotaveteraanien Laulajat esiintyivät kuusijuhlassa.
Vasemmalla kuoron johtaja Kauko Pelkonen vierellään
“ikinuoret” Eino Kiiskinen ja Juho Mustonen.