Pääesikuntaan siirtyvä eversti Harri Ohra-aho luovuttaa
 prikaatin lipun uudelle Pohjois-Karjalan Prikaatin
 komentajalle eversti Ville Hyväriselle (vasemmalla)
Komentajan tehtävät vastaanottanut 
eversti Ville Hyvärinen vastaanottotervehdyksessään:
 ”Prikaatia on kehitetty ja kehitetään edelleen 
todelliseksi jalkaväen taistelukoulutuskeskukseksi.
Tähän täällä on erinomaiset edellytykset.”
Pääesikuntaan siirtyvä eversti Harri Ohra-aho ja hänen
vaimonsa saivat vastaanottaa lukuisia tervehdyksiä.
Kuvassa Reserviupseeripiirin puheenjohtajana toiminut
ja parhaillaan Karjalan Poikien Killan yhtenä
puheenjohtajista toimiva Jaakko Laukkanen luovuttaa
 edustamansa teollisuuslaitoksen muistolahjan..


Liperin kunnan tervehdyksen ja muistolahjan Ohra-ahoille luovuttaa kansanedustaja Eero Reijonen.
Kotiutettavat kokelaat ylennettiin tilaisuudessa vänrikeiksi.

 

 

 KOMENTAJAN TEHTÄVIEN LUOVUTUS JA VASTAANOTTO POHJOIS-KARJALAN PRIKAATISSA


Pääesikuntaan operatiivisen osaston apulaisosastopäälliköksi siirtyvä eversti Harri Ohra-aho totesi kotiutettaville varusmiehille paraatikatselmuksessa Kontiorannassa, ettei hänellä ole aikaisemmin ollut samanlaista samaistumisen mahdollisuutta prikaatin komentajana ollessaan varusmiesten kanssa, kuin tänä päivänä.
- Tämä on meille yhdessä viimeinen päivä Pohjois-Karjalan Prikaatissa. Te siirrytte siviiliin ja reserviin, minä toisiin tehtäviin pääesikuntaan. Meille kaikille jää varmasti monia myönteisiä ja miellyttäviä muistoja mukanamme vietäväksi.
- Te olette se uskottava puolustus, johon nykyinen turvallisuuspoliittinen ratkaisumme nojaa. Olen tyytyväisenä voinut seurata reserviläisten toimintaa kertausharjoituksissa. Olemme voineet nähdä sen hienon yhteisvaikutuksen, joka syntyy hyvän sotilaskoulutuksen ja siviilissä saadun työkokemuksen tuomana osaamisena kertausharjoituksissa.


Kiitokset sidosryhmille

Kutsuvieraille osoittamissaan sanoissa Harri Ohra-aho totesi, ettei ilman osaavia kouluttajia, johtajia ja tukihenkilöstöä synny osaavia jalkaväkijoukkoja. Eikä ilman maakunnan ja ympäröivän yhteiskunnan tukea ole motivoituneita kouluttajia, johtajia ja työntekijöitä joukko-osastossamme -. niitä jotka synnyttävät osaavia jalkaväkijoukkojamme.
- Esitän kiitokseni kaikille sidosryhmille siitä merkittävästä tuesta ja kannustuksesta, jota olette antaneet maanpuolustukselle, Pohjois-Karjalan Prikaatille ja minulle henkilökohtaisesti. Toivotan onnea ja menestystä kotiutettaville varusmiehille reservissä ja onnea ja menestystä myös eversti Ville Hyväriselle täällä Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajana toimiessaan, Ohra-aho totesi puheessaan.


Prikaatin komentajan tehtävät ja lipun
vastaanottanut eversti Ville Hyvärinen:
- Ottaessani vastaan Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajan tehtävät, teen sen luottavaisin mielin. Prikaatia on kehitetty ja kehitetään edelleen todelliseksi jalkaväen taistelukoulutuskeskukseksi. Prikaati on hyvässä iskussa. Siihen täällä on erinomaiset edellytykset. Täällä on hyvä koulutushenkilökunta, motivoituneet varusmiehet, ympäröivän yhteisön vankkumaton tuki sekä prikaatin erinomainen me-henki.

Eversti Ville Hyvärisen mukaan suomalaiset saavat nauttia rauhan hyvistä hedelmistä luottaen tulevaisuuteen, unohtamatta kuitenkaan mennyttä.
- Suomi on vauras maa ja osa laajaa kansainvälistä yhteisöä. Siksi meidän on autettava apua tarvitsevia. Puolustusvoimat antavatkin henkilöstöään mm. kansainvälisiin rauhanoperaatioihin eri puolilla maailmaa. Tämäkin työ on osa maanpuolustustyötä, rauhan ylläpitämistä levottomilla alueilla. Se työ koituu myös Suomen hyväksi.
- Haluan kiittää prikaatin entistä komentajaa Harri Ohra-ahoa erinomaisesta työstä prikaatin ja maakunnan hyväksi. Kehittäkäämme yhdessä, kukin omalla arvokkaalla panoksellamme, prikaatia yhä paremmaksi ja tehokkaammaksi jalkaväen taistelukoulutuskeskukseksi.
Pitäkäämme tavoitteenamme: POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI PYSYY ISKUSSA!