Kohdistus on paikallaan, mutta itse ammunta 
vaatii vielä keskittymistä.
Pohjois-Karjalan Maakuntakomppanian Inka Venho
vetää kiivaan ammunnan jälkeen välillä henkeä.

Ilme sen kertoo. Jussi Raerinne on tyytyväinen osumiinsa.
Totinen paikka - tuloslaskenta on alkanut.

 Vuoden suosituin tapahtuma: AMPUMAPÄIVÄ KONTIORANNASSA


Mikkelin päivänä 30. lokakuuta 2007 paloi ruuti ruskassa ja osumat olivat jotakuinkin kohdallaan Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Pohjois-Karjalan Prikaatin järjestämässä vuosittaisessa reserviläisten ampumatapahtumassa Kontiorannassa. Osallistujia kertyi alkaneesta metsästyskaudesta huolimatta kiintiö täyteen, mukana oli ilahduttavasti myös naisia.

Päivän teemana olivat koulutusammunnat, joita valvoivat Pohjois-Karjalan Prikaatin puolesta kapteeni Matti Hämäläinen ja luutnantti Riku Mölsä rynnäkkökiväärissä sekä yliluutnantti Jukka Päivinen pistoolissa. Ampumapaikkojen muusta toiminnasta vastasivat erikoiskoulutetut piirin reserviläiset.

Vaikka osallistujat olivat kohtuullisen kokeneita ampujia, oli kuitenkin harjoituksen tavoitteena palauttaa mieliin yleiset turvaohjeet, eri aseiden huolellinen käsittely ja niiden perustoiminta sekä siinä ohessa toivoa kullekin ampujalle mahdollisimman hyvät osumat.

Ammunnat ja aseiden käsittelyharjoitukset etenivät kullakin paikalla sujuvasti. Yhteistyö toimi moitteettomasti kouluttajien ja ampujien kesken, myös vaaratilanteilta vältyttiin. Yhteenvetona voitaneen todeta, että tulostaso muodostui keskivertoa paremmaksi.


Teksti ja kuvat: 
Väinö Mononen


Nupposen taululla on menossa tarkka paikka. 
Kirjuri odottaa, kun Pasi Karonen suorittaa 
yhteenlaskutehtävää teknistä apuvälinettä 
hyväksikäyttäen.