Mika Hannula, RUL:n puheenjohtaja

 

 Puheenjohtajan tervehdys:
Arvoisat reserviupseerit!


Hyvää alkanutta vuotta 2008. Olen ottanut RUL:n puheenjohtajan haastavan tehtävän vastaan tämän vuoden alussa. Jo nyt voin todeta, että edessä on mielenkiintoinen ja työntäyteinen vuosi.

Puheenjohtajan vaihtovastaanotto pidettiin 10.1.2008 Katajanokan Kasinolla. Osallistujia oli kaikkiaan noin sata, mikä oli iloinen yllätys. Osallistujien joukossa oli runsain määrin tärkeiden yhteistyökumppaneidemme edustajia. Henkilökohtaisesti olin hyvin vaikuttunut siitä arvovaltaisesta joukosta, joka tilaisuudessa oli läsnä. Pidän tätä osoituksena arvostuksesta, jota aiempi puheenjohtajamme majuri Tapio Peltomäki on omalla toiminnallaan rakentanut. Tulen puheenjohtajakaudellani tekemään parhaani, jotta liittomme arvostus säilyisi yhtä korkealla myös jatkossa.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan tämän vuoden alussa. Nimestään huolimatta kysymys on pääasiassa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevasta laista. Suomen Reserviupseeriliitto vaikutti aktiivisesti lain valmisteluun. Pääsimme myös vaikuttamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan kokoonpanoon. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen alueelliset neuvottelukunnat kootaan kuluvan kevään aikana. Tämä vaatii yhteistyötä sekä alueellisesti että eri järjestöjen kesken. Tavoitteemme on, että alueellisista neuvottelukunnista tulee toimivia ja yhteistyökykyisiä.

Uuden lain myötä Maanpuolustuskoulutus ry muuttui julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi, jonka nimi on Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Lyhenteenä käytetään edelleen kolmikirjaimista lyhennettä MPK. Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain 6 §:ssä todetaan seuraavasti: ”Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä”. Korostan tässä yhteydessä ilmaisua ”yhteistyöjärjestö”. Tulkitsen itse tämän siten, että MPK ei ole, eikä saa olla perinteisten reserviläisjärjestöjen, kuten Suomen Reserviupseeriliiton tai sen yhdistysten kanssa kilpaileva toimija. Minusta asian tulee olla päinvastoin. Toisin sanoen, MPK:n toiminnan pitää tukea maanpuolustusjärjestöjen tavoitteita. Itsestään tämä ei kuitenkaan tapahdu. On hyvä muistaa, että suurin osa MPK:n kouluttajista on reservin upseereita tai aliupseereita. MPK tarjoaa siis meille juuri sellaista koulutusta, mitä me itse suunnittelemme ja toteutamme.

Allekirjoittanut nimettiin MPK:n hallituksen jäseneksi 27.11.2007. Olen myös lupautunut MPK:n koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi. Hallituksen toimikuntiin on valittu esityksestämme myös muita Reserviupseeriliiton aktiivitoimijoita, joten asiantuntemuksemme on MPK:n johdossa hyvin mukana. Tämän lisäksi on tärkeää, että niin yksittäisillä reserviupseereilla, -yhdistyksillä kuin reserviupseeripiireilläkin on välitön ja toimiva yhteys MPK:n piiripäälliköihin. Vetoan nyt kaikkiin reserviupseereihin, että jatkatte ja mahdollisuuksienne mukaan myös lisäätte aktiivisuuttanne MPK:ssa.

Suomen Reserviupseeriliiton ylintä päätäntävaltaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Voimassaoleva strategiamme hyväksyttiin Turun liittokokouksessa 27.10.2007. Luonnollisesti strategia tulee ohjaamaan työskentelyämme kolmen seuraavan vuoden ajan. Strategia on luettavissa liiton nettisivuilta ja sen painettua versiota voi tilata liiton toimistosta.

Seuraavan kolmivuotiskauden aikana selvitämme työnjakoa ja organisaatiorakennetta niin liiton sisällä kuin yhteistyötahojemme kanssa. Ikääntyminen, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä puolustusvoimien rakennemuutokset ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat toimintaamme. Liitto aikoo tehdä perusteellisen selvityksen asiasta. Tässä yhteydessä haluan korostaa, että yhteistyö esimerkiksi reserviupseeriyhdistyksen ja reserviläisliittoon kuuluvan yhdistyksen välillä ei välttämättä tarkoita toisen yhdistyksen, saati sitten liittojen yhdistämistä.


Ystävällisesti, maanpuolustusterveisin

Mika Hannula
RUL:n puheenjohtaja

Lähde: www.rul.fi