Reserviläisliiton jäsentiedote ilmestynyt


Lähinnä liiton yhdistyksille ja piireille tarkoitettu tiedote sisältää asiaa mm. Sotiemme Veteraanit 2008 -keräyksestä.

Reserviläisliitto julkaisee vuodessa kuusi ns. jäsentiedotetta, jotka on tarkoitettu lähinnä liiton jäsenyhdistyksille ja piireille. Niissä käsitellään kulloinkin ajankohtaisia asioita. Tiedotteet ovat luettavissa liiton internet-sivuilta. Jäsentiedotteet myös postitetaan yhdistysten sekä piirien postinsaajaksi ilmoitetuille luottamushenkilöille. Postilähetysten mukana on aina jäsenrekisterimateriaalia ja muita, internetissä olevasta tiedotteesta puutuvia liitteitä.

13.2. ilmestynyt Reserviläisliiton jäsentiedote 1/2008 käsittelee mm. maaliskuun alussa alkavaa Sotiemme Veteraanit 2008 -keräystä. Reserviläisliiton paikallisyhdistyksistä suuri osa osallistuu keräykseen tukemalla omalla paikkakunnalla suoritettavaa varusmieskeräystä. Myös reserviläisjärjestöjen yhteiseen, 8.3. järjestettävään keräystempauspäivään osallistuminen on laajaa.

Jäsentiedotteessa kerrotaan myös Reserviläisten ampumaharrastusvakuutusjärjestelmän muutoksista. 1.3.2008 alkavan vakuutuskauden myötä ampumaharrastusvakuutuksen korvaa sitä laajempi ampumaturva. Reserviläisten ampumaturva antaa oikeuden osallistua Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton liittotason kilpailuihin ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.
Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön erillinen vakuutustosite, joka lähetetään vain ampumaturvan maksaneille henkilöille. Samalla vakuutuskorvaukset nousevat hieman. Ampumaturvan hinta 1.3.2008 – 28.2.2009 vakuutuskauden osalta on 19 euroa.

Jäsentiedotteen liitteenä on mm. kuluvan vuoden toiminnan seurantaan käytettävä seurantapäiväkirja. Mikäli sitä täytetään tunnollisesti pitkin vuotta, on päiväkirjan avulla helppo laatia vuoden 2008 toimintalukujen yhteenveto tammikuussa 2009. Tämän yhteenvedon voi toimittaa liittoon ensi vuonna internetin välityksellä.