Sotatieteiden kandidaatit valmistuivat


Maanpuolustuskorkeakoulun kadetit valmistuivat sotatieteiden kandidaateiksi 31.1.2008 Santahaminassa. Kadetit ylennetään luutnantin arvoon ja nimetään määräaikaiseen upseerin virkaan.

  Kurssilta valmistui 37 sotatieteiden kandidaattia, joista 5 on naisia ja 32 miehiä. Valmistuvat ovat opiskelleet 92. kadettikurssilla ja 75. merikadettikurssilla. Valmistuvat kandidaatit voivat noin kolmen vuoden työelämävaiheen jälkeen palata jatkamaan opintojaan sotatieteiden maisteriksi. 

Maanpuolustuskorkeakoulu on uudistanut koulutusohjelmiaan viime vuosina. Koulu on muiden suomalaisten yliopistojen tavoin ollut mukana ns. Bolognan prosessissa. Syksyllä 2008 alkaviin sotatieteiden kandidaattien ja maisterien opintoihin hakeutuminen on käynnistynyt vuoden vaihteessa ja jatkuu 1.4.2008 asti. 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakeutumisesta saa Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilta www.mpkk.fi kohdasta “upseerikoulutus”