SOTIEMME VETERAANIT KERÄYS 2008


Suomessa järjestetään vuonna 2008 yksi valtakunnallinen keräys sotiemme veteraanien hyväksi. Keräystä hallinnoi Veteraanivastuu ry, jonka jäseninä ovat kaikki varainhankinnassa mukana olevat valtakunnalliset veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten Liitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto. Keräyksen suojelijana toimii tänä vuonna puhemies emeritus Paavo Lipponen. Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastoilla on oikeus järjestää omia keräyksiä syksyllä 2008.


Keräyksen tunnus uusiutuu

Keräyksen nimi pysyy, keräyksen ilme ja tunnus uusiutuvat. Sotiemme Veteraanit -keräyksen uusi tunnus muodostuu klassisesta heraldisesta ruususta, jonka sota-ajan kokardi kokoaa yhteen. Suomalaisen sotilaan sinivalkea tunnus kiinnitettynä manttelinharmaalle pohjalle muistuttaa Talvisodasta, jolloin suomalaisten univormu koostui usein taistelijan omista vaatteista kokardista ja vyöstä. Ruusussa on viisi terälehteä. Kukin terälehti symbolisoi tasavertaisesti yhtä veteraanijärjestöä.


Kuntamalli – uutta!

Sotiemme Veteraanit keräysorganisaatio uudistuu vuonna 2008. Siihen tulee mukaan uutena elementtinä kuntatason keräys. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moneen kuntaan perustetaan keräystoimikunta, täten pystytään tehostamaan ja parantamaan keräystoimia. Tärkein asia uudistuksessa on se, että kunnissa kerätyt varat palautuvat takaisin sille paikkakunnalle. Tämän toivotaan motivoivan sekä lahjoittajia, kerääjiä että yhteistyökumppaneita.


Reserviläisten toimintapäivä 8.3.

Sotiemme Veteraanit 2008 keräystoimet alkavat maaliskuun alussa. Lauantaina maaliskuun 8. päivä reserviläiset toteuttavat oman toimintapäivän sotiemme veteraanien hyväksi. Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton paikallisyhdistyksen ja -kerhon toimintapäivä voi olla lipas- tai listakeräystempaus. Keräysmateriaalin voi tilata piirin keräyspäälliköltä.


Naisten Valmiusliiton keräystempauspäivät 5.4. ja 5.12.

Naisten Valmiusliitto tukee keräystä kahdella keräystempauspäivällä huhtikuussa ja joulukuussa. Keräystempauksissa käytettävät lippaat, julisteet ja kerääjän tunnisteet tilataan piirin keräyspäälliköltä.
Maanpuolustuskiltojen liiton paikallisyhdistykset tukevat keräystä valitsemanaan ajankohtana ja ottavat materiaalitarpeissaan yhteyttä piirin keräyspäällikköön.


Maanpuolustusjärjestöt mukana auttamassa

Kaikkien maanpuolustusjärjestöjen apu on Sotiemme Veteraanit 2008 -keräyksessä kullan arvoista. Toiminta- ja tempauspäivien lisäksi maanpuolustusjärjestöjen aktiiveja pyydetään usein kunta- ja piiritasolla Sotiemme Veteraanit -keräyksen vetäjiksi. Tämän lisäksi keräykseen liittyvän varusmieskeräyksen toteutus ja onnistuminen paikallistasolla on suurelta osin maanpuolustusjärjestöjen toimijoiden ansiota.


Puolustusvoimat osallistuu keräykseen

Puolustusvoimat osallistuu keräykseen antamalla varusmiesten keräysapua keväällä 1.3.–31.5. Sotiemme veteraanit järjestävät myös syksyllä 1.8.–30.11. yhteiskeräyksen, pois lukien ne erikseen nimettävät paikkakunnat, joissa Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastot toimeenpanevat oman keräyksen.


Keräysvarojen käyttö

Suomen sotiin vuosina 1939–1945 osallistuneita on vuoden 2008 alussa elossa 75 000 henkilöä. Sotiemme veteraaneista 13 000 on sodissa vammautuneita.
Varainhankinnan tavoitteena on, että kaikki sotiemme veteraanit ja sotalesket voisivat elää itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään: tähän kuuluvat kotiin saatavat avustajapalvelut, kuntoutus, kuntoliikunta, asuinolojen parantaminen, erilaisten apuvälineiden hankinta, virkistystilaisuudet ja muu kotona selviytymistä tukeva toiminta.
Perusvastuu veteraanien sosiaali- ja terveyshuollosta kuuluu yhteiskunnalle. Kerätyillä varoilla voidaan oikealla kohdentamisella helpottaa heikoimmassa asemassa olevien sotiemme veteraanien elämää.


Yhteystiedot
Sotiemme Veteraanit 2008, Veteraanivastuu ry, Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Pia Mikkonen, [email protected], puh. 050 354 0262
Silja Lehti, [email protected], puh. 040 777 1353

Lisätietoa: www.sotiemmeveteraanit.fi


Pohjois-Karjalassa Sotiemme Veteraanit 2008- keräyksen yhdyshenkilöinä toimivat:

Ari Eskelinen, puheenjohtaja 040-0539875
Ilkka Savolahti, keräyspäällikkö 050-5380085
Raimo Vänskä, keräyspäällikkö 040-5523764
yliluutnantti Mikko Saastamoinen PkarPr 013-1813111, 
luutnantti Timo Poutiainen P-KR ja hänen sijalleen tuleva luutnantti Teemu Mäntyniemi 020-4103000 (virka-aikana)
Seija Karttunen P-K:n Sotaveteraanipiiri 040-5801465 ja sähköposti: [email protected]


Vuoden 2007 Sotiemme Veteraanit -keräys tuotti Pohjois-Karjalassa n. 48000 euroa, mikä on n. 3000 euroa enemmän kuin vuonna 2006. PKarPr:n osuus oli n. 60 %. P-KR:n varusmiehet ja reserviläiset keräsivät yhteensä n.40 %.

Lämpimät kiitokset varusmiehille ja heidän johtajilleen keräyksen onnistuneesta toteutuksesta. Kiitoksen ansaitsevat myös keräykseen osallistuneet reserviläiset ja erityisen lämpimät kiitokset pitkäaikaiselle keräyspäällikkö Jorma Reijoselle hänen suuresta työpanoksestaan keräystyön hyväksi.

Lähtekäämme joukolla mukaan myös tämän vuoden keräystapahtumiin. Meidän kunniakas tehtävämme on toimia sotiemme veteraanien hyväksi. Tänään siihen on vielä mahdollisuus.