Projektituki


Suomen Reserviupseeriliitto myöntää jäsenyhdistyksilleen ja piireilleen erikseen anottaessa taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Liittohallitus vahvistaa vuosittain projektitukeen varatun euromäärän.

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia ja sitä voidaan myöntää vain tulevalle toiminnolle tai hankinnalle.

Vuonna 2008 projektitukeen on varattu 12.000 euroa. Projektituesta päättää liiton taloustoimikunta.


Ohessa vuoden 2008 projektituen hakemisaikataulu:

I jako:   hakemusten oltava liitossa 28.2.
II jako:  hakemusten oltava liitossa 31.5.
III jako: hakemusten oltava liitossa 15.8.
IV jako: hakemusten oltava liitossa 30.11.