Reserviläisliiton strategia 2008-2015


Reserviläisliiton kehittämistä on 2000-luvulla linjattu kahden pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman avulla. RES 2005 -suunnitelma huipentui liiton 50-vuotisjuhlavuoteen ja RES 2007 -suunnitelma päättyy kuluvan vuoden lopussa. Uutta strategiaa on työstetty liitossa jo pari vuotta.


Reserviläisten määrä laskee lähivuosina


RES 2015 -suunnitelma määrittelee Reserviläisliiton ja osin myös liiton jäsenyhdistysten sekä piirien kehittämisen suuntaviivat vuosina 2008-2015. Asiakirjan avulla varaudutaan suunnitelman suunnittelujaksolla todennäköisesti tapahtuviin muutoksiin, jotka vaikuttavat vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön Suomessa. Näistä ehkä tärkein on Puolustusvoimien rakenteen muutos. Sodan ajan joukkojen määrän jatkuva lasku sekä mahdolliset muutokset yleisen asevelvollisuuden osalta vaikuttavat erittäin voimakkaasti myös Reserviläisliiton toimintaan. Koostuhan liiton jäsenistö pitkälti armeijan käyneistä miehistä ja naisista.

RES 2015 -suunnitelman keskeinen tavoite on Reserviläisliiton sekä sen piirien ja jäsenyhdistysten toiminta- ja kehitysedellytysten turvaaminen myös vuoden 2015 jälkeen.