Tekijät vaihtuvat – veteraani- ja maanpuolustustyö jatkuu

Vuosi 2008 toi mukanaan lukuisia muutoksia. Merkittävimpiin niistä kuuluu Itä-Suomen sotilasläänin aluetoimiston aloittaminen everstiluutnantti Jouni Mattilan johdolla Pohjois-Karjalan Prikaatin vanhassa esikuntarakennuksessa Kontiorannassa. Pohjois-Karjalan sotilasläänin esikunnan päällikkö eversti Seppo Pesonen puolestaan siirtyi reserviin. Läksiäisjuhlassa Olli Tiaisen majalla Karjalan Poikien Kilta nimesi Pesosen juhlavin menoin kiltajääkäriksi.

  Myös Karjalan Sotilassoittokunnan musiikkimajuri Raimo Maaranen siirtyi eläkkeelle. Hänen työtään kapellimestarina jatkaa yliluutnantti Esa Lehtinen.

  Karjalan Sotilassoittokunta on siitä erikoinen, että se on Euroopan Unionin itäisin sotilassoittokunta ja Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajan alainen perusyksikkö. Tärkeän osan sotilassoittokunnan puolustusvoimien ulkopuolisissa kohderyhmistä muodostavat puolustusvoimien kanssa läheisessä yhteistyössä toimivat maanpuolustusjärjestöt sekä veteraani- ja sotainvalidijärjestöt.

  Sotiemme veteraanien hyväksi suoritettava keräys on valtakunnallinen ja sitä hallinnoi Veteraanivastuu ry. Sen jäseninä ovat kaikki varainhankinnassa mukana olevat valtakunnalliset veteraanijärjestöt.

  Pohjois-Karjalan piirien alueella keräysvastaavina toimivat puheenjohtajana Ari Eskelinen ja keräyspäälliköinä Ilkka Savolahti ja Raimo Vänskä.

  Valtavan suuret kiitokset osoitan pitkäaikaisen keräysvastuun kantaneelle Jorma Reijoselle.

  Keräysorganisaatio muuttui nyt siten, että uutena elementtinä mukaan tulee kuntatason keräys. Tarkoitus on, että mahdollisimman moneen kuntaan saadaan keräystoimikunta keräystä tehostamaan. Kunnissa kerätyt varat palautuvat nimittäin omille paikkakunnille.

  Reserviläispiirien uusi toiminnanjohtaja Ari Eskelinen otti tehtävänsä vastaan joulukuun alusta vuoden 2007 lopulla. Lyhyestä ”sisäänajosta” huolimatta, lehden päätoimittajan näkökulmasta katsottuna Eskelinen on jo täysillä mukana. Yhteistyö on ollut kaikin puolin mutkatonta. Lehden puolesta toivotan Arin lämpimästi tervetulleeksi tiimiin ja toimituskuntaan mukaan.

  Teemana tässä numerossa on lähinnä reserviläispiirien toimijoiden yhteystietojen julkistaminen sekä veteraaniasiat: niissä menneiden muisteleminen ja keräysohjeista tiedottaminen. Mukana on näkyvästi historiaa menneiltä ajoilta ja kertomuksia yhdistysten juhlatilaisuuksista. Ne ovat tervetulleita jatkossakin.

  Olen myös mielihyvällä pannut merkille yhdistyksissä tiedottamisen aktivoitumisen. Reserviläispiirien yhtenä tärkeänä toimintamuotona oleva ampumaharrastuskin näyttää uudelleen viriävän. Sitäkin on esillä tässä lehdessämme.

  Tekijät vaihtuvat, mutta P-K:n maanpuolustustyölle löytyy aina jatkajat. Hyvä näin.


Raine Turunen, päätoimittaja