Maakunnan korkein sotilasjohto, eversti Ville Hyvärinen
ja everstiluutnantti Jouni Mattila, sekä Joensuun Reservi-
upseereista vasemmalla Yrjö Makkonen ja oikealla
yhdistyksen sotaveteraanijäsen Ahti Karesuo nauttivat
juhlapöydän antimista.Reserviläiset, Rajavartiolaitos ja Puolustuslaitos 
yhdessä rintamassa!

 

 Joensuun Reserviupseerit 75 vuotta:
Tahtoa ja taitoaJoensuun Reserviupseerit juhli 75-vuotiasta taivaltaan maanpuolustusjuhlassa 29.2.2008. Juhla järjestettiin Joensuun Normaalikoululla. Jäseniä ja kutsuvieraita oli paikalla lähes puolitoistasataa. Koulun auditorio ja ruokala tarjosivat hyvät puitteet illan monipuoliselle ohjelmalle. Auditoriossa pidetyn juhlatilaisuuden jälkeen siirryttiin illalliselle, jossa juhlailtaa jatkettiin seurustelun ja mainion ruoan merkeissä.


Yhä monipuolisempaa toimintaa

Yhdistyksen historian saatossa on yhteiskunnallinen toimintaympäristö muuttunut moneen otteeseen. Dramaattisimpia aikoja ovat luonnollisesti olleet sota-ajat ja niiden jälkeinen aika. Mutta myös viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut merkittäviä yhdistykseen toimintaan vaikuttavia muutoksia. 1990-luvulle saakka sotilaallinen koulutus oli rajattu Puolustusvoimien tehtäväksi. Käytännössä tämä tarkoitti kertausharjoituksia, joihin voitiin kutsua vain rajallinen määrä reserviläisiä. Yhdistysten tehtäväksi jäi toimia maanpuolustushengen ja -kunnon ylläpitäjänä. Tätä tehtävää on Joensuun yhdistys jatkuvasti suorittanut. Jotostapahtumat, ampumatapahtumat, veteraani- ja perinnetyö ja monet muut riennot ovat kuuluneet ja kuuluvat edelleenkin yhdistyksen vakiintuneeseen toimintaan.

Tahdon lisäksi tarvitaan myös taitoa. Sotilaallisten taitojen kehittäminen on tullut mahdolliseksi laajenevan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kautta. Tässä taitojen kehittämisessä on yhdistys ollut aktiivisena toimijana mukana. Kaikkein konkreettisin toimintaväylä on ollut nykyinen Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja sen edeltäjä Maanpuolustuskoulutus ry. Tämän koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on yhdistyksemme jäsenistö ollut erittäin aktiivinen. Sotilaallisten taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen on luotu aivan toisenlaiset edellytykset kuin aiemmin. Kurssitoiminta mahdollistaa aktiivisen reserviupseerin jatkuvan kouluttautumisen. Kansainväliset koulutus- ja kilpailutapahtumat ovat niin ikään nykyaikaa. Puolustusvoimien antamaa kertausharjoituskoulutusta tämä toiminta ei pysty kokonaan korvaamaan.

Onhan sitä sotilaallista koulutusta annettu toki aiemminkin – esimerkiksi monet jotostapahtumat ovat olleet sisällöltään muutakin kuin vain kuntoa ja tahtoa kohottavia. Tästä varmaan voidaan kertoa lisää yhdistyksen 80-vuotishistoriikissa!


Juhlassa puhuttua – muutos on jatkuvaa

Maanpuolustusjuhlan juontajana toimi Risto Patrikainen. JoeRU:n puheenjohtaja Antti Eteläpää kertoi juhlan avauspuheenvuorossa lyhyesti yhdistyksen historiasta ja nykypäivästä. Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta – tai siitä johtuen – on yhdistyksemme kyennyt säilyttämään aktiivisen roolinsa. Monipuolistuva toiminta tähtää tulevaisuuteen – perinteitä unohtamatta. Joensuun Reserviupseerit ry on vahvasti ajan hengessä mukana. Tästä aktiivisuudesta yhtenä osoituksena on valinta vuoden yhdistykseksi 2007.

Muutoksesta puhui myös kaupungin tervehdyksen tuonut kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen. Vaikka eletäänkin maantieteellisesti entistä suuremmassa Joensuussa, niin sotilaallisia toimintoja ei kaupungissa enää ole – lukuun ottamatta yhtä rajavartioasemaa Talikkajärvellä! Joensuuhan on nykyisellään myös rajakaupunki, kun taas Pohjois-Karjalan lääni ja Sotilaslääni ovat jo historiaa.

Kenraalimajuri Seppo Tanskasen puheenvuoro ja 
Reserviupseeriliiton tuoreen puheenjohtajan Mika Hannulan ajankohtainen puhe ovat ohessa tiivistelminä.

Juhlassa esiintyivät myös Karjalan Sotilassoittokunta ja Joensuun yliopiston kuoro. Erittäin mielenkiintoisen katsauksen yhdistyksen historiaan ja nykypäivään loi nuorisoupseeri Liisa Itänivan koostama multimediaesitys: Kuvat kertovat paljon enemmän kuin pelkät sanat Ne tuovat konkreettisesti esille toiminnan todelliset tekijät – ihmiset, yksilöt. Yhdistyksemme toiminta on ollut pitkälti riippuvaista sen aktiivitoimijoista, joita on onneksi ollut enemmän kuin vain kourallinen. Sen tämä kuvakertomus toi selvästi esille. Tahdon, taidon ja välineiden lisäksi täytyy olla aktiivisia tekijöitä!

Kunniapuheenjohtaja Veijo Salonheimon loppusanojen jälkeen Karjalan Sotilassoittokunta, Yliopiston kuoro ja juhlayleisö esittivät yhdessä Karjalaisten laulun. Tämän jälkeen siirryttiin maittavalle illalliselle, jossa keskustelu jatkui vilkkaana pitkälle iltaan. Illan kruunasi Eversti Martti Kukkosen pitämä kiitospuheenvuoro, joka oli erittäin lämminhenkinen ja mukaansatempaava. Joensuun Reserviupseerien juhlatoimikunnan työ tuotti kauniin tuloksen. Kiitokset kaikille tervehdyksen tuoneille, mukana olleille ja juhlaamme tukeneille. Juhlan päättyessä yleinen ilmapiiri oli se, että tavataan 80-vuotisjuhlissa!