P-K:n rajavartioston rajajääkärikomppania saavutti
 erinomaisen keräystuloksen Liperin, Onttolan, Marjalan
ja Noljakan alueella. Jääkärit valmistautumassa Liperin
 keräykseen Ylämyllyllä 16.4.2008.
Joensuun Vehkalahden keräysryhmä 28.4. 
vasemmalta lukien jääkäri Juha Kivistö, jääkäri 
Mikko Konttinen ja alikersantti Timo Ihanus 
Pohjois-Karjalan Prikaatin sissikomppaniasta .

 Sotiemme Veteraanit keräys 2008 alkoi ripeästi


Keräystoimintojen valtakunnallinen uudelleen järjestely ja samalla kuntakohtaisen keräysorganisaation luominen veivät käytännössä vuoden kolme ensimmäistä kuukautta. Keräystuloja ei tuona aikana varsinaisilla keräystoimilla tullut. Veteraanivastuun toimihenkilöt saivat hoidetuksi jättiläisurakan kiitettävällä tavalla. Piirin kenttäorganisaatiossa monet jättivät vuoden vaihteessa tehtävänsä. Heidän jättämiä paikkoja täytettiin toisilla henkilöillä. Uudet tehtävät ottivat sisäänajoaikansa. Varsinaiset kerääjät, tukiryhmät ja tiedotusvälineet toimivat edelleen keräyksen kantavina voimina.

  Pohjois-Karjalan Prikaatin ja P-KR:n Rajajääkärikomppanian keräystoimet ovat tuottaneet hyvää tulosta. Varusmiesten toiminta on ollut erinomaista. Reserviläisjärjestöjen jäsenet ja muut tukihenkilöt ovat edistäneet merkittävästi varusmieskeräysten onnistumista. Myös muissa keräystavoissa on oltu eri puolilla maakuntaa liikkeellä. Keräyksen aika käy kuitenkin vähiin niissä kunnissa, joissa suoritetaan syyskaudella sotainvalidien järjestämä keräys. Sotainvalidien keräykselle on varattu syyskauden puoli vuotta. Joissakin kunnissa sotainvalidit ovat mukana muiden veteraanijärjestöjen keräyksessä, jolloin yhteiskeräyksen aikaa on vuosi.


Viiden veteraanijärjestön yhteisellä päätöksellä organisaation muutos

Veteraanivastuu ry:n hallitukseen kuuluvat Sotainvalidien Veljesliitto ry., Suomen Sotaveteraaniliitto ry., Rintamaveteraaniliitto ry., Rintamanaisten Liitto ry. ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Veteraanivastuu hallitus oli todennut, että tuolloin toiminut ”organisaatio ei ole kyennyt riittävässä määrin käyttämään hyväksi paikallista keräysintoa ja paikallistuntemusta”. Hallitus päätti, että keräysorganisaatiota kehitetään siten, että kaikilla paikkakunnilla jäsenjärjestöjen paikallisyhdistykset voivat itse olla mukana toteuttamassa keräystä. Muutos edellytti kuntaorganisaation muodostamista, mikä käytännössä ei kaikkialla sujunut ilman alkuvaikeuksia. Maakuntamme kaikissa kunnissa on nyt omat kuntavastaavansa ja toimikuntansa.


Kuntakohtaisen keräystuoton jako

Kuntakeräyksen keräysvarojen puhdas tuotto jaetaan kuntatoimikunnan päätöksen mukaisesti valtakunnallisia ohjeita noudattaen. Etelä-Suomen lääninhallitus päätti 20.12.2007, että keräystulosta tehtyjen kuluvähennysten jälkeen ”kertyneet varat jaetaan mukana olevien osastojen/paikallisten yhdistysten varsinaisten jäsenten sekä Sotainvalidien Veljesliiton keräykseen osallistuvan osaston/osallistuvien osastojen varsinaisten jäsenten suhteessa, jollei paikallisesti ole muusta sovittu”.
  Pohjois-Karjalan kaikissa kunnissa on päätetty tuoton jako-osuuksista yhteiseen kuntatoimintaan osallistuvien yhdistysten kesken. Sotainvalidien Veljesliiton osastojen, jotka haluavat suorittaa vuonna 2008 omat syyskeräyksensä, piti ilmoittaa siitä viimeistään 5.11.2007 Veteraanivastuun keräystoimistoon. Nämä osastot eivät voi vuoden 2008 osalta olla mukana yhteiskeräyksessä. Osastot sopivat joko sotainvalidipiirien kautta tai muutoin puolustusvoimain avusta. Yleisesti ottaen maakuntamme pohjois- ja eteläosissa eri veteraanijärjestöjen yhdistykset keräävät yhdessä, mutta keskiosissa sotainvalidien keräys on erikseen syyskaudella.


Teksti ja kuvat: Raimo Vänskä