Prikaatin Killan puheenjohtaja Hannu Saharinen ja 
killan sihteeri Leena Piiparinen kiltajuhlassa 18.4. 
“Työmme veteraaniveljiemme, Pohjois-Karjalan 
Prikaatin ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
hyväksi jatkuu”, he totesivat.
Killan kunniapuheenjohtaja Jorma Mikkonen.Joensuun Mieslaulajien Kylänmiehet esiintyivät 
Ilkka Vesalan johdolla.Malja 50-vuotiaalle killalle.Jatkossakin tarvitsemme ystävien tukea.” POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN KILTA 50 VUOTTA

Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry juhli 50-vuotistaivaltaan Kontiorannassa 18.4.2008. Jäseniä killalla on 800, veteraanijäseniä heistä 470. Killan kunniapuheenjohtajaksi nimettiin pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Mikkonen.


Prikaatin Killan puheenjohtajan Hannu Saharisen mukaan kiltatyö on perinnetyötä, kiittämistä, avustamista ja palkitsemista. - Tänään meillä on tilaisuus palkinta niitä henkilöitä ja yhteisöjä, joiden tekemä työ on ollut arvokasta. Se työ on yhteistoimintaa prikaatin ja ympäröivän yhteisön välillä. Näitä hyviä suhteita olemme käyttäneet ja jatkossakin tulemme käyttämään prikaatimme hyväksi.
- Kiltamme avustustoiminta kohdistuu prikaatissamme palveleviin varusmiehiin ja -naisiin. Avustamalla varusmiestoimikuntaa, olemme voineet kohdistaa taloudellisen tukemme niin, että se hyödyttää mahdollisimman monia. Työmme on myös perinnetyötä. Vaalimme omia ja prikaatimme perinnejoukko-osastojen perinteitä. Ennen kaikkea meillä on jalkaväkirykmentti 9. perinteet vaalittavanamme.
- Kiltatyö on myös juhlaa. Jokaiseen vuosittaiseen toimintasuunnitelmaamme kuuluu jossakin kunnassa järjestettävä maanpuolustusjuhla. Nämä juhlat järjestämme yhdessä paikallisen koulun yläasteen ja sen oppilaiden kanssa. Tänä syksynä juhla pidetään Valtimolla. Näin olemme saaneet mahdollisuuden siirtää maanpuolustusperinnettä nuorillemme jokaisessa maakuntamme kunnassa. Tänään julkistetaan myös historiateos. Se opettaa meitä kunnioittamaan niiden sukupolvien työtä, jotka mahdollistavat tämänkin juhlan vieton, puheenjohtaja Hannu Saharinen totesi avauspuheessaan.Killan perusidea on säilynyt
Juhlapuhujaksi pyydetty kenraalimajuri Seppo Tanskanen totesi puheensa aluksi: ”Jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin” , lainaten Suomen sodan veteraanin vänrikki Stoolin lausahdusta.
- On hienoa tavata täällä ”kotipesällä” kiltaveljiä ja –sisaria sekä kaikkia killan ystäviä. Tämä upea juhla on hyvä näyttö siitä, että kiltanne toimii. Olin täällä nuorena luutnanttina killan sihteerinä kuusi vuotta, sen perustamisesta – tai oikeammin niemenmuutoksesta Wiipurin rykmentin killasta KarjJp:n killaksi, vuodesta 1963 vuoteen 1969. Toinen vaihe oli ollessani pataljoonaupseerina vuosina 1978-81. Silloin olin killan varapuheenjohtajana kolme vuotta ja Karjalan Jääkäri-lehden päätoimittajana, Tanskanen muisteli.
- Killan perusidea on säilynyt, eikä sitä ole tarvinnut muuttaa ympärillä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Eräs toimintakohteistamme oli omana aikanani sotainvalidien ja –veteraanien avustaminen rakennustöillä, missä toiminnassa JR 9:n killalla oli johtava rooli. Vuoden 1980 taitteessa killan toimintamuodot olivat vakiintuneet; oli juhlia, palkitsemisia, kiltamatkoja, veteraanien ja pataljoonan tukitoimia. Killan ja joukko-osaston lehteä Karjalan Jääkäriä tehtiin neljä numeroa vuodessa. Pidänkin lehden päätoimittajuutta yhtenä antoisimmista kohdalleni osuneista virkatehtävistä.
- Tänään juhliva Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta on saavuttanut vahvan ja tunnetun aseman muiden kiltojen ja maanpuolustusjärjestöjen rinnalla. Killan toimintaympäristö oman joukko-osaston ja väestön keskellä hienoine julkaisuineen, historiikkeineen ja perinnehuoneineen ovat vaikuttavia. Olen iloinen ja ylpeäkin siitä, että olen saanut olla toimimassa killan riveissä sen 50-vuotisen historian aikana, juhlapuhuja Seppo Tanskanen totesi puheensa lopuksi.


Kontiorannassa koulutettu kolme sukupolvea
Killan historiikin julkistanut professori Veijo Saloheimo totesi Kontiorannassa koulutetun kolme sukupolvea. Tämä aika on kaikkine kokemuksineen ja koettelemuksineen ja iloineen painanut jokaisen täällä palvelleen varusmiehen mieleen lähtemättömän muiston.
- Nyt juhlivan killan tavoitteena on nähdäkseni maanpuolustusmotivaation tuenta tulevaisuuden varalle, antamalla tunnustusta yritteliäille ja menestyneille varusmiehille ja kouluttajille sekä levittämällä myönteisyyttä maakunnan nuorison keskuuteen.


Palkitsemiset
Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Hentunen suoritti Prikaatin killan ja Maanpuolustuskiltojen Liiton myöntämät palkitsemiset.
Killan puheenjohtaja Hannu Saharinen vastaanotti varuskunnassa sijaitsevan JR 9:n muistomerkin pienoismallin.
Puolustusvoimien ja Pohjois-Karjalan Prikaatin tervehdyksen juhlaan tuonut eversti Ville Hyvärinen totesi Prikaatin tarvitsevan kiltaa ja sen aktiivisia jäseniä. -Killalla on luonnollinen yhteys prikaatissa palvelevien, prikaatissa palvelleiden ja prikaatin välillä, Hyvärinen totesi.

Maanpuolustuskiltojen Liiton tervehdyksen toi liiton puheenjohtaja teollisuusneuvos Erkko Kajander todeten mm.:
- Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta on erinomaisesti sisäistänyt liittomme toiminta-ajatuksen ” rakennamme perinteille, elämme voimakkaasti tätä päivää ja turvaamme tulevaisuutta.” Kiltanne liittyi Maanpuolustuskiltojen Liiton jäseneksi vuonna 1964 nimellä Karjalan Jääkäripataljoonan Kilta. Liittoon kuuluu tällä hetkellä 100 erilaista kiltaa, joista joukko-osastokiltoja 25. Liitossa on yhteensä 23.000 henkilöjäsentä.

Tilaisuuden musiikillisesta annista vastasi Karjalan Sotilassoittokunta.


Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Killan toiminta
· Maanpuolustushengen vaaliminen
· Prikaatin ja siviiliväestön toisiinsa lähentäminen
· Perinteiden vaaliminen
· Varusmiesten viihtyvyyden lisääminen
· Tukitoiminta varusmiesten, veteraanien
ja sotainvalidien hyväksi

Killan paikallisosastot toimivat aktiivisesti myös
Helsingin, Lappeenrannan ja Kuopion alueella.


Perinneosastoja
· Wiipurin Rykmentti
· Jalkaväkirykmentti
· Jääkäripataljoona/ JR 3
· JP 5
· 9. Prikaati
· 7. Divisioona
· JR 9


Perustamispäivä 17.4.1958


Edeltäjät :
Wiipurin Rykmentissä palvelleiden yhdistys, 
Wiipurin Rykmentin Kilta ry (17.4.1958), 
Karjalan Jääkäripataljoonan Kilta ry (1963-91)

Lähde: Pohjois-Karjalan Prikaatin nettisivut