RESERVILÄISLIITON AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
KONTIOLAHDEN ONTTOLASSA 24.08.-25.08.2002.

Kontiolahden reserviläiset järjestävät Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut Onttolan ampumaradoilla 24.08.-25.08.2002. Joensuun reserviläiset ovat lupautuneet antamaan työvoima-apua tarvittaessa ja sitä apua kyllä tarvitaankin. Vastuullisena kilpailun järjestäjänä toimii kuitenkin Kontiolahti. Kilpailut ovat suuruusluokaltaan SM-kilpailuja vastaavat. Osanottajia arvioidaan tulevan edellisten kilpailujen perusteella n. 300 ja kilpailusuorituksia n. 650. Vuoden 2001 kilpailuissa oli osanottajia hieman enemmän. Tämä selittynee sillä, että kisapaikkana oli Jyväskylä, joka on lähempänä suurempia reserviläisyhdistyksiä.

Toimitsijoita tarvitaan

Onttola on oiva paikka järjestää suuria ampumatapahtumia hyvien liikenneyhteyksien ja pienellä alueella lähekkäin sijaitsevien ampumaratojen suhteen. Monissa vastaavissa kilpailuissa on jouduttu rajoittamaan osanottajien määrää ratojen pienuuden vuoksi. Onttolassa ei tarvitse mennä rajoituksiin. Kilpailut pystytään viemään läpi kahtena päivänä kokeneella kilpailukoneistolla ja hyvällä ennakkosuunnittelulla. Ainoan ongelman voi muodostaa tarvittava varsin suuri toimitsijamäärä. Joten, jos ja kun halukkaita toimitsijoita löytyy järjestävien yhdistysten ulkopuoleltakin, niin kaikki ovat lämpimästi tervetulleita talkoisiin.
Kilpailut ovat Reserviläisurheiluliiton alaiset, joten ko. liitto on nimennyt valvojaksi Martti Lehtiön Joensuun Ampujista. Tuomarineuvoston puheenjohtajaksi on lupautunut saman seuran puheenjohtaja Raimo Pyykkö. Kilpailujen suojelijaksi on lupautunut Pohjois-Karjalan Sotilasläänin komentaja, eversti Heino Pikkukangas. Kilpailijoille on varattu mahdollisuus majoittua Kontiorannan varuskuntaan sekä myös yhteismajoitukseen Onttolan ala-asteelle. Kilpailujen ennakkovalmisteluista ja toteuttamisesta vastaa järjestelytoimikunta ja kilpailujen johtajana tulee toimimaan Yrjö Tiilikainen, GSM: 0400 - 906 820.

Kontiolahden Reserviläiset ry