Ote Reserviläiskirjeestä:

Kun ylläpidät sekä ammatillista että sotilaallista osaamistasi ja fyysistä toimintakykyäsi puolustusvoimat pystyy sijoittamaan Sinut parhaalla tavalla.


Taustaa

Puolustusvoimien (PV) vaatimusten mukaisia virallisia kenttäkelpoisuus -testejä järjestetään PV:n erilaisten harjoitusten lisäksi yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja reserviläispiirien yhdistysten toimesta.

Hyväksytyt suoritukset kirjaavat piirien liikuntavastaava(t) niiltä osin kuin reserviläinen ei voi niitä itse kirjata (esim.) kuntokorttiin. Näitä ovat mm. erilaiset marssit jne.

Joissain suorituksissa tulee käyttää PV:n hyväksymiä mittausvälineitä.

Tarkennuksia tähän osioon tulee myöhemmin.


Pohjois-Karjalan Kenttäkelpoisuus

Tavoite

Vuoden 2015 aikana on jokaisella pohjoiskarjalaisella (P-K) reserviläis- tai reserviupseerijärjestöön kuuluvalla mahdollisuus kenttäkelpoisuussuorituksiin oikeiden testien tai suoritusten avulla. Jokainen osa-alue on sinällään jo yksittäinen suoritus. Yksittäisten suoritusten lisäksi pyritään mahdollisimman moneen koko testistön osa-alueiden suorittamiseen. Kenttäkelpoisuuden osa-alueet ovat Reserviläisurheiluliiton (RESUL):n määrittämät.

P-K:n reserviupseeri- ja reserviläispiirien puolesta järjestetään mahdollisuus testin suorittamiseen (yhteistyökumppanien avulla) ja toisaalta kannustetaan/pidetään esillä testien suorittamista ja suoritusten ilmoittamista.


Osa-alueet

  1. Suunnistus
  2. Sotilasmarssi
  3. Kuntotesti
  4. Ammunta

Suoritusten tekijät ilmoittavat ne kunkin osa-alueen vastuuhenkilölle, josta liiketoimikunta kokoaa kauden lopuksi kokonaissuoritukset.

Piirien puolesta luovutetaan puheenjohtajien allekirjoittamat kunniakirjat kaikki fyysiset kenttäkelpoisuussuoritukset tehneille reserviupseereille tai reserviläiselle. Parhaalle piirin alueen reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykselle (suorituksia eniten suhteessa jäsenmäärään) myönnetään POHJOIS-KARJALAN VUODEN 2015 KENTTÄKELPOINEN YHDISTYS -kunniakirja.

Aluetoimiston ehdotuksesta edelläolevaan tulee muutos/lisäys, josta tarkemmin lähiaikoina.


Yhdistysten ja yksilöiden omina kenttäkelpoisuussuorituksina käyvät lisäksi:


Kalenteriin


Ulkopuolisten linkkien toimivuutta emme voi tarkistaa/vahvistaa.


 

Powered by Website Baker