Vuoden 2001 toiminnasta


1.

LIITON TOIMINTA-AJATUS
Suomen Reserviupseeriliitto ry on reserviupseerien valmiuksia ja etuja kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö.

2.

LIITON TEHTÄVÄT
Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, valmiuksia ja johtamistaitoja.
Edistää valtakunnan turvallisuutta ylläpitämällä ja kohottamalla kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tietoutta sekä vaikuttamalla maanpuolustuksen toimintaedellytysten parantamiseen.
Valvoa ja edistää reserviupseerien asemaa ja etuja.
Toimia reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä sekä kehittää reserviupseeritoimintaa.
Vaalia upseeriperinteitä.

3.

LIITON PAINOPISTEET VUONNA 2001
Toiminnan painopisteet ovat osallistuminen reserviupseerien koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja RUL:n 70-vuotistapahtumat.

Toimintaan vaikuttavia päivämääriä