TOIMINTASUUNNITELMA
2002


POHJOIS-KARJALAN
RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN
RESERVILÄISPIIRI RY

 

 


 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2002

1. YLEISTÄ

1.1 TOIMINTA-AJATUS

Pohjois-Karjalan Reserviupseeri- ja Reserviläispiiri ry toimivat Reserviupseeri-kerhojen ja Reserviläisyhdistysten sekä Reservin Aliupseeriyhdistysten yhteis-työorganisaationa tehtävänään kehittää maanpuolustusedellytyksiä jäsenyh-distyksissä edistämällä koulutusta ja muuta hyvään reserviläiskuntoon pyrki-vää toimintaa.


1.2. TOIMINNAN AVAINALUEET
Piirien toiminnan avainalueet vuonna 2002 ovat:

· JÄSENHUOLTO
· TIEDOTTAMINEN
· YHTEISTOIMINNAN JA ORGANISAATION HYÖDYNTÄMINEN
· LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA

Jäsenhuollon tehtävänä piirissä ja yhdistyksissä on, että saadut jäsenet pidetään ja uusia aktiivisesti hankitaan. Jos jäsenpoistuma on suuri, hupenee tehty hankintatyö menetysten paikkaamiseen. Toki sekin on parempi kuin jäsenmäärän väheneminen. Jäseniä hankitaan parhaiten tekemällä toimintaan "tuotteita", jotka kiinnostavat uusia jäseniä.

Tiedottamisen päätavoite on vuoden mittaan järjestettävien tapahtumien esille tuomisen yhteydessä tehdä reservijärjestöjen toimintaa tunnetuksi suurelle yleisölle. Samalla se palvelee myös jäsenrekrytointia, joka on yhtenä teemana liitoissa.
Piirin tiedotus siirtyy vuonna 2002 sähköiseen muotoon, jolloin se nopeutuu ja toimii reaaliajassa. Yhdistysten tulee kehittää toimivat suhteet paikallislehtiin. Näin esitellään toimintaa jäsenkunnalle ja tuleville uusille jäsenille. Valmiiksi kirjoitetut jutut sähköpostilla toimitukseen lähetettyinä auttavat asiassa. Myös skannatut kuvat sähköpostilla toimitukseen lähetettyinä tukevat uutiskynnyksen madaltumista.

Organisaatiota hyödynnetään siten, että käytetään piirin, liiton ja muiden organisaatioiden tukea oman toiminnan kehittämiseen. Vaatii vain paneutumista ja suunnittelua, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse. Esimerkkinä voisi mainita toiminnan esittelymateriaalit, joita liitoilla on. Samoin lisääntyvästä avusta verkkotiedottamisessa on syytä pitää itsensä perillä.

Reserviläisliikunnassa ja urheilussa tavoitteena laajentaa liikunnan harrastajien joukkoa.
Suurille joukoille ollaan kehittelemässä liikuntatapahtumia ja malleja, joita voi harrastaa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Toimintamalleina ovat esimerkiksi suunnistusvaellukset tehtävineen ja pyöräily- ja luontopolku -tyyppiset tapahtumat.
Ampumaurheilua yhdistyksessä voisi kehittää vaikkapa perustamalla ampumaillan, johon jäsen voi poiketa marketissa käydessään tietyllä aikavälillä. Ammunnan valvontaa ja päivystysvuoroja jakamalla kukaan ei rasittuisi.
Reserviläinen itse vastaa myös suorituskyvystään. Perusreserviläinen omaa hyvän fyysisen kunnon sotilastaitojen lisäksi. Kenttäkelpoisuuskokeissa on hyvä käydä tarkistamassa missä mennään kunnon kohdalla.

1.3. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Piireissä tapahtuu tänä vuonna mm.

1. - 3.2. Operaatio Umpihanki, Nurmes
4. - 5.5. Kontiolahden vaellus
3.8. Valtakunnallinen reserviläisjuhla Juuassa
24. - 25.8. Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Kontiolahti

2. KOKOUKSET

Piirihallitukset kokoontuvat samaan aikaan samassa paikassa pitäen kuitenkin oman kokouksensa. Kokouksia järjestetään neljä. Piirien kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaan. YT-toimikunta kokoontuu valmistelemaan ja päättämään asioista kolmesti, ellei useampia kokouksia tarvita.
Piirien kevätkokous pidetään yhteisenä tapahtumana. Syyskokoukset pidetään erillisinä .

3. TIEDOTUSTOIMINTA

Piirien tiedotuksen pääväline on vuodesta 2002 lähtien sähköposti. Jokaisen yhdistyksen tulee hankkia sähköpostiosoite, johon liiton ja piirin tiedotteet lähetetään.
Piiri tukee myös tiedotusta siten, että piiritoimisto välittää tapahtumien ilmoitukset kaikille niille, joille järjestäjä haluaa. Menetelmä on halpa ja tehokas.
Toinen pääväline on piirilehti Karjalan pojat, joka ilmestyy neljästi vuoden aikana. Ilmestymisaikataulu ja ilmoitushankintavelvoitteet ilmenevät toimintakalenterista.

Vuoden 2002 esittäytyjät ovat numerojärjestyksessä:

1/2002 Tuupovaaran Reserviupseerit ry
2/2002 Valtimon Reserviläiset ry
3/2002 Valtimon Reserviupseerit ry ja
4/ 2002 Viekin Reserviläiset ry.

Yhdistysten ilmoitushankinta piirilehteen suoritetaan kuten edellisenäkin vuonna. Tapahtumakalenterista käy ilmi vuoroluettelo kullekin lehdelle. Ilmoitushankinnassa on saavutettu hyviä tuloksia niissä yhdistyksissä, joissa siihen on paneuduttu. Asia kannattaa suunnitella ajoissa (heti vuoden alussa), viime hetken työllä ei merkittäviä voittoja kerry.

Vuoden toiminnasta tiedottavat julkiselle medialle sekä piirit että yhdistykset. Kaikki tapahtumat on pyrittävä saamaan uutiskynnyksen yli ainakin paikallislehdissä.

Verkkoympäristössä löytyy piirin omat sivut: www.pkreservi.fi. Sivuilta on laajat linkkiyhteydet mm. liittojen (www.rul.fi, www.reservilaisliitto.fi ja Reserviläisurheiluliiton (www.kolumbus.fi/resul) ja puolustusvoimien (www.mil.fi) verkkosivuille.

4. KOULUTUS

Yhdistysten on syytä kartoittaa jäsenistönsä koulutustarve ja -halukkuus. Sen jälkeen voidaan tehdä suunnitelma lähivuosien ajaksi. Mukana tulee olla johtajahuollon vaatima koulutus. Myös kartta- ja maastoharjoitukset tulee sisällyttää suunnitelmaan, kuin myös kerhosovellukset ja vastaavat. Kun tarpeet on tiedostettu, yhdistys voi aloittaa rahoituksen suunnittelun. Yhdistyksen omien varojen lisäksi on piireillä mahdollisuus budjetin rajoissa tukea yhdistysten ja jäsenistön tiedon ja taidon hankkimista.

Koulutusmahdollisuuksia tarjoavat myös liitot (esim. KRISO -kurssit ja RES sisäisen järjestökoulutuksen). MPK ry:n kursseilla opiskelu on varsin helppoa ja edullista. MPK tarjoaa myös kouluttajan uran valmennuksineen siihen.
Tietoja kursseista julkaisevat mm. Karjalan pojat ja Reserviläinen -lehti. Myös liittojen kiertokirjeet antavat tietoja tapahtumista.

5. RESERVILÄISLIIKUNTA

Reserviläisliikunnan tehtävänä on jäsenistön fyysisen kunnon sekä kenttäkelpoisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen. Jokainen reserviläinen vastaa itsestään ja omasta kunnostaan, sillä kuntoliikunnassa ei voi edustaa toista.
Liikuntaa ja kilpailuja johtaa ja valvoo liikuntatoimikunta ja kunkin tapahtuman vastuuyhdistykset ja -henkilöt.
Reserviläisurheilu on käsitetty perinteisesti kilpailuna. Se on toki osa liikuntaa, mutta eniten maanpuolustusta palvelee se, että jokainen reserviläinen on kenttäkelpoinen.

Liitot hakevatkin uutta potkua liikuntaan marsseista, maastolenkeistä ja pyöräilystä, jotka suoritetaan joko partioina tai suuremmalla joukolla. Piiri kannustaakin partioiden osallistumista ResUL:n ja piirin jotoksille. Kannattaa myös muistaa Nurmeksen "Umpihanki".

Eri yhdistyksillä on omia liikunta- ja ampumatapahtumia, joihin kannattaisi kutsua koko piirin osallistujat. Näin eivät järjestäjät turhautuisi, vaan jostakin tilaisuudesta saattaisi muodostua kestosuosikki. Tieto kulkee nyt piirin toimiston kautta nopeasti, kuten edellä kerrottiin.

Ampumaharrastus kilpailutasolla on ikämiesten harteilla. Nuoriso varmasti haluaa ampua, kun vain joku sen mahdollisuuden heille tarjoaa. Ne, joilla em. toimintaan on resursseja, kannattaisi harkita aiemmin kerrottua menettelyä esim. jäsenhankinnan keinona.

5.1. Reserviläisurheiluliiton tehtävä ja painopisteet

Reserviläisliikunnan tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää koko jäsenistön maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto sekä kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-/tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.
ResUL:n toiminnasta, kilpailuista ja säännöistä löytyy enemmän informaatiota sen kotisivuilta: www.kolumbus.fi/resul

5.2. Kilpailutoiminta

Pohjois-Karjalan reservipiirit tukevat osallistumista
· liittojen ampumamestaruuskilpailuihin
· ResUL:n ilma-asekilpailuihin
· ResUL:n sovellettuihin reserviläisammuntoihin

Edellä mainittuihin kilpailuihin osallistujat karsitaan piirin omissa mestaruuskilpailuissa.

Piiri osallistuu puolustusvoimien, eli IMpa:n partiokilpailuihin ja PV:n mestaruuskilpailuihin. Oltermanni-viestiin osallistutaan sotilasläänin tukemalla joukkueella.

12.-14.2. Oltermanni -viesti IMpa
4.-7.3. IMpa:n hiihtomestaruuskilpailut Valkeala
25.-28.3. Sotilaiden SM-hiihtokilpailut Sodankylä
14.-15.8 IMpa:n suunnistusmestaruuskilpailut P-Karjala
2.-5.9. Sotilaiden SM-suunnistuskilpailut Onttola

Piirissä järjestetään
· ilma-ase- ja ruutiasekilpailut
· piirin kesäjotos
· Operaatio Umpihanki, Nurmes

Jäsenistön suositellaan ottavan osaa ResUL:n järjestämiin kenttäkelpoisuuskokeisiin.

6. HENGELLINEN TYÖ

Piirin ja yhdistysten hengellisen työn päätapahtuma on 11.12.2002 järjestettävät joulutulet.

7. NUORTEN TOIMINTA

Piirinuori Kaisa Kajo johtaa nuorten toimintaa reserviläispiirin alueella.

8. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Vuosi 2002 on ensimmäinen, jolloin rahaliikenne hoidetaan euroissa. Laskut, joiden eräpäivä osuu vuoden 2002 puolelle, on jo laskutettava euroissa.
Piirin talous perustuu liittojen tukeen, jäsenmaksuihin ja mahdolliseen piirilehden tuottoon.
Liittojen tuki on 240 €/kuukaudessa molemmille piireille. Lehden talous on elpynyt hyvän ilmoitushankinnan ansiosta. Lehteä voi julkaista nykyisessä muodossa edelleenkin, jos ilmoitushankinta pysyy saavutetulla tasolla.

9. YHTEISTOIMINTA

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat ilmaisseet tukensa jatkuvan reservipiirien toiminnalle. Tämän tuen sujuvan järjestämisen vuoksi piirien ja yhdistyksien on toimittava em. laitosten suunnittelurytmin mukaan. Tämä tarkoittaa, että alustavat suunnitelmat vuodelle 2003 käsitellään vuoden 2002 maaliskuun aikana. Tuen tarve on ilmaistava ao. esikunnille siis maaliskuun kuluessa.
Varusmiehille järjestetään kokelas-KRISO -tilaisuuksia kaksi kertaa vuodessa.

Veteraanien auttamista on jatkettava sovittujen periaatteiden mukaan. Jokaisen yhdistyksen tulee nähdä, että veteraanien jokapäiväisen elämän turvaaminen ja helpottaminen on kunniavelka, joka on maksettava tänään - eikä huomenna.


TOIMINTAAN VAIKUTTAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ

1. MP -JÄRJESTÖJEN, PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOLAITOKSEN TAPAHTUMIA

27.1. Vapaussodan perinneyhdistys 10-vuotispäivä Joensuu
14.2. Sotainvalidien Ystävänpäivä -konsertti Joensuu
15.2. P-KR:n vala Joensuu
16.2. PKarPr:n vala Rääkkylä
23.2. Pohjois-Karjalan Sl:n esikunnan vuosipäivä Ilomantsi (Huom. KarJP)
21.3. Pohjois-Karjalan Rajavartioston vuosipäivä Onttola
27.4. Kansallinen veteraanipäivä Kunnat
17.5. Ylämyllyn Sotilaskodin perinnepäivä Kontioranta
19.5. Kaatuneiden muistopäivä Joensuu
4.6. IMpa:n paraati Kuopio
14.6. Sotainvalidien kesätapahtuma Huvitörmä
29.- 30.6. Sinibarettien valtakunnalliset kesäpäivät Nurmes
16.8. P-KR:n vala Lieksa
17.8. PKarPr:n vala Kaavi
27.8. Paloaukea -päivä Ylämylly
24.10. Sinibarettien YK -päivä Joensuu
29.11. Pohjois-Karjalan Prikaatin vuosipäivä Kontioranta
2.12. Järjestöjen yhteinen itsenäisyysjuhla Joensuu
6.12. Itsenäisyyspäivän tapahtumat Joensuu, Kontiolahti
24.12. Kunniavartiot, kans.juhlien järj. elin Joensuu

2. RESUL:N KILPAILUT (katso www.kolumbus.fi/resul)

3. KARJALAN POIKIEN KILLAN TILAISUUDET

11.3. Vuosikokous
30.-31.8. Syysjotos
6.12. Itsenäisyyspäivän illallisjuhla

4. RESERVILÄINEN -LEHDEN ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT SEKÄ TEEMA

1/2002 to 7.2. ma 14.1. Varusmiehet
2/2002 to 14.3. ma 18.2. Perinne
3/2002 ti 30.4. ma 2.4. Matkailu
4/2002 to 13.6. ma 20.5. Liikunta (tulokset)
5/2002 to 29.8. ma 5.8. Koulutus
6/2002 to 10.10. ma 16.9. Abiturientit
7/2002 to 7.11. ma 14.10. Liikunta (tulokset)
8-9/2002 pe 6.12. ma 11.11. Naiset

5. RUL:N KIERTOKIRJEET 2002: Viikko 3, 12, 22, 37, 43 ja 49

6. RUL:N KOKOUKSET 2002

- liittohallitus: 19.1. Helsinki, 9.3., 6.-7.9. Jyväskylä ja 22.11., 23.-24.11. yht.kok.
- liittovaltuusto: 13.4. Helsinki, 23.11. ja 23.-24.11. yht.kok. hallituksen kanssa
- liiton neuvottelukunta: 20.3. Helsinki, elo- syyskuu Helsinki

7. RES: JÄSENTIEDOTTEET: Viikko 5, 9, 23, 33,40 ja 50

8. RES:N KOKOUKSET

- työvaliokunta: 6.2., 17. - 18.8., 9.10.,
- talousvaliokunta 26.2., 5.6., 17. - 18.8., 17.10.
- puheenjohtajisto 8.3., 12.6., 5.12.
- hallitus: 9.3., 7.- 8.9. Jyväskylä, 15.11. Kemi
- vuosikokous, Hämeenlinna 20. - 21.4.
- syyskokous 16. - 17.11. Kemi