SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO RY

 

1. LIITON TOIMINTA-AJATUS

Suomen Reserviupseeriliitto ry on reserviupseerien valmiuksia ja etuja kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö.

 

2. LIITON TEHTÄVÄT

·        Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, valmiuksia ja johtamistaitoja.

·        Edistää valtakunnan turvallisuutta ylläpitämällä ja kohottamalla kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tietoutta sekä vaikuttamalla maanpuolustuksen toimintaedellytysten parantamiseen.

·        Valvoa ja edistää reserviupseerien asemaa ja etuja.                    

·        Toimia reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä sekä kehittää reserviupseeritoimintaa.

·        Vaalia upseeriperinteitä.

 

3. LIITON PAINOPISTEET VUONNA 2001

Toiminnan painopisteet ovat osallistuminen reserviupseerien koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja

RUL:n 70-vuotistapahtumat.